Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde ind til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
For os betyder:
Trivsel: tillid og tryghed
Læring: lærerig leg og legende læring
Udvikling: lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
Dannelse: fællesskab og samhørighed, at kunne og at skabe

Vi taler sammen i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

- Vi afholder status-udviklingssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
- Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
- Vi afholder status-udviklingssamtaler samt overleveringssamtaler, når barnet  er 2,10 - 2,11 år.
- Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
- Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
- Vi afholder status-udviklingssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

Gruppesamtaler med forældrene afholder vi med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et møde, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.
Overgangssamtalerne tager udgangspunkt i et dialoghjul, som forældre og medarbejdere skal udfylde og taler ud fra.

Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

Vi tilstræber desuden et højt informationsniveau til forældre på Aula. Læs mere om Aula

Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud: 

"Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
(Stinne T. Frederiksen)

"Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
(Lea T. Greve)

Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Vores forældreråd organiserer ofte forældrearbejdsdage eller hjælper til med praktiske opgaver ved afdelingens arrangementer.

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Ved spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Formand

Mathilde Pape Madsen, mail: mpapemadsen@gmail.com

Næstformand

Carsten Rune Ellendersen, mail: cre@infodata.dk

Medlemmer

Forældrerepræsentanter:
Randi Theill Reimann 
Nicolai Møller Ruby 
Mikkel Svold
Lene Hagen Møller
Sophia A. Smidt
Helle Elbæk Sørensen
Pil Mølgaard Thielke

Personalerepræsentanter: 
Olivia Kryger Appel, mail: olkrap@aarhus.dk
Gitte Søndergaard, mail: giis@aarhus.dk
Stig Norman Torp Thomsen, mail: stnt@aarhus.dk

Ledelse: 
Ulrich Holstein, tlf: 51 68 23 07, mail: evh@aarhus.dk

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015