Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksen i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde sig til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe, samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er et møde med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe, og hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.
  Overgangssamtalerne tager udgangspunkt i et dialogmateriale.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Vi tilstræber desuden et højt informationsniveau til forældre på Aula.
  Læs mere om Aula (pdf)

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud: 

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Vores forældreråd organiserer ofte forældrearbejdsdage eller hjælper til med praktiske opgaver ved afdelingens arrangementer.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Ved spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

  Formand

  Mathilde Pape Madsen, mail: mpapemadsen@gmail.com

  Næstformand

  Simone Kaae Pedersen, mail: simonekaae1@gmail.com

  Medlemmer

  Forældrerepræsentanter:
  Mikkel Svold
  Henriette Dal Overgaard Tornbjerg
  Anne Krabbe Bisgaard
  Louise Kamp Nørbæk
  Christian Skibsted
  Lasse Skovdal Jacobsen
  Sebastian Hylbech Thygesen

  Personalerepræsentanter: 
  Olivia Kryger Appel, mail: olkrap@aarhus.dk
  Gitte Søndergaard, mail: giis@aarhus.dk
  Stig Norman Torp Thomsen, mail: stnt@aarhus.dk

  Ledelse: 
  Ulrich Holstein, mail: evh@aarhus.dk
  Marianne Brøndum Svenningsen, mail: masve@aarhus.dk

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  Sidst opdateret: 24. april 2024