Gå til hovedindhold

Vuggestuen Lindenborgvej

Velkommen til Vuggestuen Lindenborgvej. Vi prioriterer omsorg, tryghed og forudsigelighed samt børnefællesskab!

børn leger i blade ved indgangen til vuggestuen
 • Læs op

Indhold

  Vuggestuen Lindenborgvej er normeret til 36 børn fordelt på tre stuer med to pædagoger på hver stue samt et antal medhjælpere fordelt på stuerne.

  Vi tilbyder børnene et anerkendende og alsidigt udviklingsmiljø i børnehøjde, hvor vi ser hvert barns ressourcer og kompetencer. 
  Vi lægger vægt på en forudsigelig struktur i hverdagen, så børnene er trygge ved, hvad der skal ske og med fokus på omsorg og det enkelte barns behov.

  Vi støtter børnenes selvhjulpenhed, så de får oplevelsen af at kunne selv. Når børnene nærmer sig børnehavealderen, har vi mere målrettet fokus på sprog og selvhjulpenhed for at gøre barnet parat til børnehave.

  I løbet af en dag i vuggestuen har vi aktiviteter både inde og ude, og de kan foregå enten for børnene på de enkelte stuer eller på tværs af stuerne. Aktiviteter er tilrettelagt både ud fra børnegruppen og det enkelte barns behov.

  Læs mere om Vuggestuen Lindenborgvej i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Vivi Geertsen Brügge på mail: vgb@aarhus.dk eller tlf: 21 15 84 79

  Kontakt stuerne på tlf: 
  Blå stue: 41 85 46 70
  Gule stue: 41 85 46 49
  Rød stue: 41 85 46 30

  Sådan ser her ud

  Vuggestuen har gode fysiske rammer både inde og ude som kan understøtte barnets udvikling og motoriske udfoldelser samt plads til ro og fordybelse.

  Vi har tre stuer med hver deres garderobe og et fællesrum med plads til alle.
  Vi har et motorikrum til kropslig udfoldelse og et anneks med plads til leg, musik/dans, konstruktionslege samt læsehjørne.

  På legepladsen har børnene mulighed for alle former for sanseoplevelser, da vi både har bærbuske og frugttræer, mulighed for vandleg, sandkasse, kuperet terræn til at løbe op og ned ad. Vi har en bålplads, gynger, stier til køre med løbecykler og scootere, en rutschebane samt god plads til uforstyrret leg.

  Forrige Næste

  Vi prioriterer at tage godt imod hvert barn hver dag i vuggestuen for at få en god start på dagen med tryghed og omsorg. 

  Vi har en forudsigelig struktur, der gør, at børnene ved, hvad der skal ske i løbet af dagen.

  Hver formiddag samles børnene på deres stuer til samling, inden de derefter fordeles i aktivitetsgrupper på egne stuer eller på tværs af huset.

  Aktiviteterne planlægges ud fra børnenes behov, såsom sovetider, spisetider osv.
  Aktiviteterne er oftest voksenstyrede, men børnene får også mulighed for at komme med ideer og egne initiativer.
  Aktiviteterne tager udgangspunkt i læreplanerne, hvor børnene bliver præsenteret for forskellige årstidstemaer, traditioner osv.

  Vi har 2 grupper på tværs af huset: en dag om ugen samles storebørnsgruppen for de ældste som nærmer sig børnehavealderen, og en dag om ugen samles en bevægelsesgruppe med de yngre børn.

  I løbet af året har vi forskellige festlige begivenheder som fastelavnsfest, sommerfest, julefest og "tag-en-du-har-kær-med-dag".

  DAGENS AKTIVITETER

   

  Kl. 6:30 - 7.30

  Vi åbner i fællesrummet, hvor vi tager godt imod børnene og får sagt godt farvel. Børnene introduceres for lege og aktiviteter.

  Kl. 7:30 - 9:00

  Børnene kommer på deres stuer og fortsætter med legeaktiviteter.

  Kl. 9:00 - 9:30

  Hver stue holder samling enten inde eller ude (hvis vejret tillader). Børnene er med til at vælge sange og de får rugbrød med smør/smøreost som forældrene medbringer på skift. Til samling præsenteres børnene også for, hvad der skal ske i løbet af dagen.

  Kl. 9:30

  Vi har planlagte aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser og udvikling samt med udgangspunkt i årets gang og læreplanstemaerne. Aktiviteterne kan foregå både inde og ude på legepladsen eller være ture i nærmiljøet.

  Kl. 10:30

  Børnene får frokost fra cateringfirmaet Monas. Vi har fokus på samvær og samtale og at skabe et hyggeligt rum, mens børnene spiser. Børnene får mulighed for at øve sig i at smøre mad, hælde med kande samt øve sig i at være i dialog både med hinanden og den voksne.

  Kl. 11 - 13:30

  De fleste børn sover i løbet af dette tidsrum. Når de skal puttes er der særlig tid til en-til-en nærvær med en voksen, som gør det til en rolig og hyggelig stund, når barnets skiftes og puttes. De vågne børn har fælles aktiviteter i fællesrummet, fx læse, bygge eller motoriske lege.

  Kl. 13:30

  Børnene spiser deres medbragte madpakker i eftermiddagscafé på stuerne, hvor de kommer til efterhånden som de er klar til at spise. de spiser lidt forskudt og leger på stuen, når de ikke spiser. Efter at have spist kommer de på legepladsen, hvor annekset bruges til aktiviteter. De børn, de eventuelt sover eftermiddagslur sover i krybberummet.

  Kl. 15:30

  Alle børn samles på legepladsen eller i fællesrummet alt efter vejr osv.

  Kl. 17 (MANDAG OG FREDAG 16:30)

  Vuggestuen lukker.

  Til måltider i vuggestuen sidder børnene opdelt ved borde med 4-5 børn pr. voksen for at skabe ro til at spise uforstyrret.
  Til frokost bliver børnene præsenteret for mange typer mad, og vi har fokus på at have en dialog med børnene om maden. 

  Til formiddag får børnene rugbrød med smør/smøreost som forældrene medbringer på skift.

  Alle børn skal medbringe en madpakke til eftermiddagsmad.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Citater fra forældre i Vuggestuen Lindenborgvej:

  ”Som forældre i Vuggestuen Lindenborgvej har vi oplevet, at vores barn bliver set, hørt, udfordret, holdt af og holdt om.”

  ”Vi er meget imponerede over, hvordan pædagogernes teoretiske viden hver eneste uge viser sig i nye, spændende, lærerige projekter til stor fornøjelse for børnene.”

  ”Der er en god og fornuftig balance i inde- og ude aktiviteter. Indenfor er der plads til fordybelse i små grupper, og ude er der gode muligheder for mange timers leg.”

  ”Der er fokus på, at børnene lærer at indgå i fælleskaber, hvor de hjælper og støtter hinanden.”

  ”For at nævne få af de mange gode aktiviteter, vil vi fremhæve: Udflugter i ladcykler, mad over bål, malerprojekter med hele kroppen og generelt den naturlige integration af traditioner, sæsoner, eventyr og sange gennem leg.”

  "Fra vores datters første dag i Vuggestuen Lindenborgvej har både hun og vi været trygge ved afleveringen. Der er altid prioriteret et par ledige hænder til at tage imod, og hver dag bliver man mødt af en smilende, omsorgsfuld og nærværende personalegruppe. En personalegruppe som er meget stabil, og derfor er det altid et kendt ansigt, man afleverer til.”

  "Vi mærker tydeligt, at det er børnenes trivsel, der er 1. prioritet, og personalegruppen har meget fokus på hele tiden at tilpasse de mindre børnegrupper, sådan at børnene er et sted, hvor de er trygge og glade, og hvor der er plads til at udvikle sig." 

   ”På Lindenborgvej er der plads til alle, og der lægges stor vægt på læringsmiljøet, så vores barn bliver udfordret og kan udvikle sig.”

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Vuggestuen Lindenborgvejs evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 3. april 2024