Gå til hovedindhold

Under Bøgen

Velkommen til Under Bøgen. Vi prioriterer børnenes relationer og børnefællesskabet højt!

 • Læs op

Indhold

  Under Bøgen er en integreret institution med to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe.

  I Under Bøgen er der rart at være, og hvert barn skal opleve at høre til her.
  Vi har fokus på at etablere og styrke relationerne mellem børnene, ved både at støtte op om børnenes egne valg af venner og samtidig hjælpe med at få alle børn med i børnefællesskabet.
  Børnene bliver også præsenteret for det forpligtende fællesskab, når vi har grupper på tværs, børnemøder eller voksenstyrede aktiviteter. Her kan børnene opleve, hvordan de kan bidrage til fællesskabet ved fx at tage sig af fælles opgaver og skulle træffe valg.

  Hvert barn er unikt. Med jeres viden om netop jeres barn og med vores professionelle viden og erfaring kan vi være med til at sikre at barnet får en tryg, lærerig og udviklende barndom.

  Læs mere om Under Bøgen i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Hanne Rousing Toxværd på mail: hrt@aarhus.dk eller tlf: 41 85 83 51

  Kontakt stuerne på tlf: 
  Muldvarper: 41 85 83 54
  Pindsvin: 41 85 83 53
  Rævene: 41 85 83 52

  Sådan ser her ud 

  Vi er et helt hus, hvor børnene mødes på tværs af stuerne, både inde og ude.
  Da vi har mange søskendepar, har mange af børnene glæde af at mødes på tværs af stuerne. Udenfor bruger vuggestuebørnene også ofte børnehavens legeplads.

  Under Bøgen består af tre stuer: Muldvarpestuen, Rævestuen og Pindsvinestuen samt et fællesrum.
  Derudover har vi et kreativt værksted, "oldes dagligstue" med bl.a. spil og udklædningstøj samt et motorikrum. Vi har forskelligt legetøj fordelt på stuerne, da det er med til at udvikle lege og venskaber på tværs af huset.

  Vi har en stor og indbydende legeplads, hvor der mulighed for at styrke motorikken på mange måder: vi har gynger, klatrestativ, skrænter, træer, buskads, legehuse, cykelstier og sandkasse. Der er kuperet terræn, hvilket giver børnene mulighed for at blive udfordret motorisk.

  Vuggestuen har egen legeplads med sandkasse, rutsjebane, cykelbane og legehuse.

  Forrige Næste

  I Under Bøgen har vi fokus på at gøre plads til barnets leg. I legen lærer børnene at indgå i sociale sammenhænge og udvikler venskaber, og barnet lærer om egne styrker og begrænsninger.

  Vi har fokus på udeliv, og vi prioriterer, at børnene kommer på legepladsen hver dag i al slags vejr. Vi bruger legepladsen på forskellige måder, fx til bålmad, fokus på planter og dyreliv samt motorisk udfordrende lege. Vi benytter også mulighederne i nærområdet som park, skov og strand.

  Vi har i løbet af året faste traditioner og begivenheder:
  Fastelavnsfest,
  Bedsteforældredag,
  Påskeaktiviteter,
  Sommerfest,
  Skolebørnsfest,
  Halloween,
  Juleaktiviteter som gudstjeneste og julefest.

  DAGENS AKTIVITETER

   

  Kl. 6:30 - 8:45

  Vi åbner oftest i fællesrummet og har forskellige aktiviteter.

  Kl. 7:45 - 8:45

  Afleveres børnene på legepladsen. Personalet prioriterer højt at få sagt goddag til både børn og voksne.

  Kl. 8:45 - 9:15

  Vi holder morgensamling/morgenmøde på hver stue. Børnemødet er et forum for læring på mange niveauer. Børnene skiftes til at vælge de sange vi skal synge, vi opdaterer kalenderen og taler om forskellige emner. Børnene styrkes i at fortælle i en større forsamling, at lytte til hinanden og at vente på tur. Børnene får også information om hvad der skal ske i løbet af dagen. Vuggestuebørnene spiser deres formiddagsmadpakke og børnehavebørnene spiser medbragt frugt.

  Kl. 9:30

  Vi har aktiviteter inde eller ude. Hvis barnet skal deltage i en aktivitet, der starter før, får I besked herom, så barnet kan nå at komme og være med.

  Kl. 10:30

  Vuggestuebørnene får frokost fra et cateringfirma. Børnene skiftes til at hjælpe med at dække bord og sige værsgo.

  Kl. 11:00

  Børnehavebørnene får frokost fra et cateringfirma. Børnene skiftes til at hjælpe med at dække bord og sige værsgo.

  Kl. 12:15

  Alle børn, der ikke skal sove middagslur, leger på legepladsen.

  Kl. 13:30 - 14:30

  Alle børn spiser deres medbragte madpakker på stuerne.

  Kl. 14:30 - 15:45

  Vi har forskellige aktiviteter inde eller ude.

  Kl. 15:45 - 17:00 (MANDAG OG FREDAG 16:30)

  Alle børn samles i fællesrummet eller på legepladsen.

  Vuggestuebørnene skal hver dag medbringe en lille madpakke til formiddagsmad.

  Børnehavebørnene skal hver dag medbringe et stykke frugt til formiddagsmad.

  Alle børn skal medbringe en madpakke til eftermiddagsmad.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde ind til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Under Bøgens evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 3. april 2024