Gå til hovedindhold

Gadekæret

Velkommen til Gadekæret. Vi skaber de bedste betingelser for et godt børneliv, hvor det er sjovt at være!

Gadekæret set udefra
 • Læs op

Indhold

  Vi er en integreret institution normeret til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn med tre pædagoger og en studerende i vuggestuen samt fire pædagoger i børnehaven og en medhjælper, der hjælper i hele huset.

  I Gadekæret vægter vi fællesskabet højt, og det er den røde tråd i alle aktiviteter i vores dagligdag, hvor børnene har plads og rum til leg.

  Vi har fokus på at give børnene omsorg og har fokus på at anerkende børnenes ressourcer og individuelle udtryk.

  Vi har fokus på at give børnene et godt børneliv, hvor vi prioriterer, at alle børn bliver set, hørt og taget godt imod, samt at børnene lærer at få øje på hinanden og udvikler sociale færdigheder.

  "Opmærksomhed er grundlaget for at lære. De, der ikke kan rette opmærksomheden derhen, hvor det sker, på det vigtige, det spændende, de andre og på muligheder for oplevelser - og blive der, de bliver snydt for erfaringer..."
  (citat Mogens Hansen)

  Læs mere om Gadekæret i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Vivi Geertsen Brügge på mail: vgb@aarhus.dk eller tlf: 21 15 84 79

  Kontakt stuerne på tlf:
  Vuggestuen: 24 26 33 69
  Børnehaven: 24 26 37 81

  Sådan ser her ud

  Gadekæret er et stort fælles hus, hvor alle har kendskab til hinanden, da alle benytter samme faciliteter både inde og ude, hvilket indbyder til leg på tværs af alder og gruppe. 

  Huset er indrettet, så alle rum kan benyttes af både vuggestuebørn og børnehavebørn, og vi indretter løbende med inspirerende legerum og læringsmiljøer, der passer til de børnegrupper, vi har.

  Vi har mange fælles faciliteter som gymnastiksal, balkon, vandrum, legekøkken, dukkekrog, stille/læse/spillerum samt fælles legeplads.

  Vores fælles legeplads er for både vuggestuebørn og børnehavebørn, som kan mødes og lege sammen.
  Legepladsen er indrettet med sandkasse, sørøverskib, gynger, legehuse, en trold med xylofon og balancestolper, der kan styrke børnenes motoriske udvikling samt frugttræer og bærbuske, der kan give børnene sansemæssige oplevelser.

  Forrige Næste

  Vi vægter fællesskabet både med fokus på, at barnet er vigtigt for fællesskabet og at fællesskabet er vigtigt for barnet.

  Vi prioriterer ro og tid til fordybelse samt at tage godt imod hvert barn om morgenen for at give det en tryg start på dagen.

  Hverdagen i Gadekæret er præget af engagement og glæde.
  Børnene er inddelt i aldersopdelte aktiviteter om formiddagen og er mere på tværs af alder om eftermiddagen med både børneinitierede lege og voksenstyrede aktiviteter.

  Vi har aldersopdelte grupper, som laver aktiviteter, fx kreative, motoriske eller udeliv og natur, alle aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaerne.

  Vi har fokus på, at børnene kan få venskaber, og husets indretning understøtter børnenes muligheder for relationer på tværs af alder.

  I løbet af året har vi forskellige årstidsbestemte aktiviteter og traditioner.
  Vi fejrer Halloween, fastelavn og Gadekærets fødselsdag, som hvert år fejres med at de ældste børn fremfører et teaterstykke. 
  Vi holder sommerfest og har "tag-en-du-har-kær-med-dag". I december måned har vi forskellige juleaktiviteter.

  DAGENS AKTIVITETER

   

  Kl. 7.00 -9:00

  Vi åbner i vuggestuen og børnehaven og tager imod børnene, som inviteres ind i legemiljøer, som vi har gjort klar til dem.

  Kl. 9

  Vuggestuen har morgensamling, hvor de vælger sange, de skal synge, de har rim og remser og spiser medbragt frugt (de yngste tilbydes grød).

  Kl. 9:15

  Børnehaven har morgensang i gymnastiksalen, ofte med udgangspunkt i årstiderne og traditioner, og vi præsenterer dem for forskellige musikgenrer. Børnene har på skift sunde kiks/knækbrød med til alle. Til morgensang får børnene informationer om dagens aktiviteter, og de får mulighed for at fortælle og lytte til hinanden.

  Kl. 9:30 - 10.45

  Vi har voksenstyrede aktiviteter med udgangspunkt i læreplaner, årstider og traditioner. Børnene får også mulighed for at byde ind med forslag og ideer til aktiviteternes indhold.

  Kl. 10:30/11

  Vuggestuebørnene starter med at spise frokost lidt før børnehavebørnene. Alle får mad fra cateringfirmaet Monas. Børnene sidder i grupper og har dialog om dagens aktiviteter og om måltidet. I vuggestuen sidder de ældste for sig med fokus på dialog. Vi har fokus på bordskikke og rutiner, og børnene hjælper hinanden. Efter frokost bliver de børn, der skal sove, puttet.

  Kl. 11:30 - 13.30

  Alle børn, der ikke skal sove middagslur, er på legepladsen. Nogle gange er små grupper af børn inde og lege, hvis de er i gang med en god leg, eller hvis de har behov for indeleg.

  Kl. 13:30 - 15.30

  Vi har eftermiddagscafé i både vuggestuen og børnehaven, hvor børnene spiser deres medbragte madpakke. De vuggestuebørn, der har brug for en ekstra lur, kommer ud at sove. Vi har voksenstyrede aktiviteter og børneinitierede lege både inde og ude. Oftest er alle børn ude på legepladsen efter kl. 15.30.

  Kl. 16:00

  Alle børn samles i huset eller på legepladsen og laver aktiviteter sammen, hvor alle kan være med.

  Kl. 17:30 (MANDAG OG FREDAG 17:00)

  Gadekæret lukker.

  Vi har fokus på at skabe madglæde, og måltider i Gadekæret er hyggelige og med god stemning.

  Vi præsenterer dem for forskellig mad og opfordrer alle til at smage, men vi lader børnene selv vælge, hvad de vil spise og i hvilken rækkefølge, de spiser det. Vi sørger samtidig for, at alle får nok mad og bliver mætte.

  I vuggestuen skal alle børn medbringe et stykke frugt hver dag til formiddagsmad.

  I børnehaven skal børnene på skift medbringe sunde kiks/knækbrød til alle til formiddagsmad.

  Alle børn skal medbringe en madpakke til eftermiddagsmad. Vi opfordrer til, at der er pakket nok mad med til, at barnet eventuelt kan få en snack fra den i løbet af dagen, hvis sulten trænger sig på.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas. 
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Forældrerådet i Gadekæret har udarbejdet kommentarer til Gadekærets rapport i den landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse.

  Se kommentarerne her (pdf)

  Læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Gadekærets evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 23. april 2024