Gå til hovedindhold

Børnehaven Jasminvej

Velkommen til Børnehaven Jasminvej. Vi prioriterer børnenes læring og udvikling af sprog, motorik samt viden om natur!

Børnehaven jasminvej set udefra
 • Læs op

Indhold

  Børnehaven Jasminvej er en børnehave med tre stuer: Musestuen, Kattestuen og Elefantstuen. 
  Musestuen og Kattestuen er for de yngste og mellemste børn og Elefantstuen er for de kommende skolebørn.

  Vi har fokus på børnenes sociale og faglige udvikling og har som børnehave et særligt fokus på at udvikle børnenes skoleparathed.
  Vi inddrager læreplanstemaer i alle aktiviteter og har specielt aktiviteter, der stimulerer og udfordrer børnenes sproglige og motoriske udvikling, samt aktiviteter indenfor natur, udeliv og science.

  Børnene får tit mulighed for at bruge naturen i lokalområdet, som skoven og stranden, der ligger tæt på. Hjemme i børnehaven benytter vi vores legeplads så meget som muligt, og vi laver ofte bålmad med vores hjemmedyrkede urter, frugt eller grøntsager og arbejder helt specifikt ud fra temaet "fra jord til bord".

  Læs mere om Børnehaven Jasminvej i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Ulrich Holstein på mail evh@aarhus.dk eller tlf: 51 68 23 07

  Kontakt stuerne på tlf:

  Musestuen: 24 79 29 86 
  Kattestuen: 24 79 29 85 
  Elefantstuen: 24 79 29 84

  Sådan ser her ud

  Børnehaven Jasminvej består af tre stuer, som hver har egen garderobe. På Musestuen og Kattestuen er de yngste og mellemste børn og på Elefantstuen er de ældste børn. 
  I nogle perioder vil børnene blive aldersopdelt i grupper, som laver aktiviteter sammen på tværs af stuerne.

  Børnehaven har en fælles legeplads for alle tre stuer, og vi har fokus på at børnehavens udearealer kan udfordre og udvikle alle aldersgrupper og børnenes forskellige behov.

  Forrige Næste

  I Børnehaven Jasminvej laver vi ugeplaner for hver stue, så forældre kan følge med i, hvad der skal ske for barnet i børnehaven.
  Eksempler på aktiviteter: krop og bevægelse, børneyoga, fri for mobberi, klippe/klistre osv.

  Vi har hver uge nogle grupper, som er på tur på skift og har i børnehaven til daglig forskellige temaer og aktiviteter samt afholder festlige traditioner i løbet af året. Det kan fx være fastelavnsfest, påskefrokost og julefest. 
  De kommende skolebørn laver også fælles aktiviteter, både i børnehaven og fælles med de andre børn i dagtilbuddet.

  I Børnehaven Jasminvej får børnene en "gå-makker", hvor vi matcher et ældre og et yngre barn. De holder i hånd, når vi er ude at gå på tur, og det ældre barn kan hjælpe det yngre med forskellige praktiske ting, som at vise, hvor tingene er, forklare regler på legepladsen eller åbne en stram madkasse.

  DAGENS AKTIVITETER

   

  Kl. 6:30 - 7:45

  Når børnene kommer om morgenen er de samlet på tværs af stuerne, og vi har pædagogiske aktiviteter inde eller ude på legepladsen.

  Kl. 7:45 - 9:00

  Børnene kan komme på deres stuer og laver pædagogiske aktiviteter.

  Kl. 9 - 9:30

  Vi har samling på hver stue, hvor børnene spiser medbragt frugt og får information om dagens aktiviteter. 

  Kl. 9:30 - 11:00

  Vi har enten faste aktiviteter, som børnene skal deltage i, eller der er valgmulighed mellem nogle voksenbestemte aktiviteter.

  Kl. 11:00 - 11:30

  Børnene spiser frokost fra et cateringfirma på deres stue.

  Kl. 11:30 - 14:00

  Børnene er på legepladsen og fortsætter med voksen/børnebestemte lege og aktiviteter.

  Kl. 14:00 - 14:20

  Børnene spiser medbragte eftermiddagsmadpakker på stuen eller udenfor, hvis vejret er til det.

  Kl. 14:20 - 17:00 (mandag og fredag 16:30)

  Børnebestemte lege og aktiviteter inde eller ude.

  I Børnehaven Jasminvej skal børnene have frugt med til samling kl. 9.
  Hvert barn skal medbringe en madpakke til eftermiddagsmad kl. 14.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan 

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om, hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Børnehaven Jasminvejs evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 3. april 2024