Gå til hovedindhold

Vuggestuen Solsikken

Velkommen til Vuggestuen Solsikken. Vi prioriterer et åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde med tæt dialog om det enkelte barns trivsel og udvikling samt børnefællesskabet!

Vuggestuen Solsikken set udefra
 • Læs op

Indhold

  Vi er en vuggestue, der ligger tæt på skov og strand med 39 børn fordelt på tre stuer: Musene, Pindsvinene og Sommerfuglene. 

  Vores ambition er at skabe et godt børneliv med nærvær, fællesskab og leg for alle børn i vuggestuen.
  Vi har fokus på omsorg, tryghed og at være voksne i børnehøjde, der ser det enkelte barn og støtter dets udvikling.

  Vi har fokus på børnenes legerelationer og ser humor, sjov, glæde og varme som en vigtig del af børnenes hverdag. Vi tager os tid og rum til, at børnene kan øve sig. 

  "Det mest afgørende som skete for os, da vi var børn var, at der var kærlige øjne, som så os.
  Så os med glæde og varme.
  Ikke fordi vi havde de og de egenskaber, men bare fordi vi var til."
  (citat: Johannes Møllehave)

  Læs mere om Vuggestuen Solsikken i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Anni Møller på mail: annmoel@aarhus.dk eller tlf: 23 74 09 97 eller 41 87 48 50

  Kontakt stuerne på tlf:
  Musestuen: 23 74 09 94
  Pindsvinestuen: 20 59 17 97
  Sommerfuglestuen: 23 74 10 14

  Sådan ser her ud

  Vuggestuen Solsikken består af tre stuer, et stort fællesrum, et atelier med kreative aktivitetsmuligheder og et lille "forundringsrum" med madras, puder og spejle. 
  Hvert barn er tilknyttet en stue: Mus, Sommerfugle eller Pindsvin, hvor de hver dag spiser, har morgensamling og har aktiviteter.

  Som udgangspunkt er stuerne åbne for alle, og børnene kan gå på besøg hos hinanden og benytte de forskellige aktivitetsmuligheder i hele huset.

  Fællesrummet er til fælles leg og udfoldelse, og om formiddagen holdes aktiviteter for "Gruppen på tværs", med de ældste børn fra hver stue.

  Om morgenen og om eftermiddagen er vi sammen på tværs af stuerne.

  Vores legeplads er indrettet, så den på alle måder giver børnene fysiske udfordringer og mulighed for sanselige erfaringer.

  Forrige Næste

  Børnene laver oftest aktiviteter med deres stue. Børnene er dog ca. en gang om ugen delt i aktivitetsgrupper på tværs af stuerne med fokus på musik, rytmik, historiefortælling eller kreative aktiviteter.

  De ældste fra hver stue er samlet om formiddagen i "Gruppen på tværs". Her får børnene mulighed for målrettede og alderssvarende aktiviteter, og vi fokuserer på at styrke børnenes selvhjulpenhed og selvregulering som fx at vente på tur, lytte, sige til og fra. 

  I løbet af året har vi forskellige festlige fejringer: fastelavnsfest, sommerfest og julefest. December måned er ofte præget af forskellige juleaktiviteter.

   

  DAGENS AKTIVITETER

   

  Kl. 6:30 (7:00)

  Vi åbner og starter dagen i fællesrummet med morgenhygge og leg.

  Kl. 8 - 8:30

  Vi fordeler os på børnenes egne stuer og laver aktiviteter som fx at læse bøger eller lege.

  Kl. 8:30 - 9:00

  Vi holder samling på stuerne, hvor børnene får rugbrød og vand. Vi synger velkommen til alle på stuen og har derefter sangkuffert, rim og remser eller lignende aktiviteter.

  Kl. 9 - 10:30

  Vi har forskellige aktiviteter, hvor børnene oftest er opdelt i mindre grupper. Nogle dage er hele stuen sammen om at lave fx rytmik, på tur eller lege inde eller ude.

  Kl. 10:30 - 14:00

  Børnene spiser frokost, efter at alle har vasket hænder. Vi får frokost fra cateringfirmaet Monas. Derefter sover de fleste børn ude eller på stuen. De børn, der har sovet tidligere er sammen med voksne på stuen.

  Kl. 14 

  Børnene spiser deres medbragte madpakker på stuen, om fredagen får de boller og frugt, som forældrene medbringer på skift. Efter at have spist leger alle børn på stuerne eller på legepladsen.

  Kl. 17 (MANDAG OG FREDAG 16:30)

  Vuggestuen lukker, farvel og på gensyn.

  Børnene får rugbrød til formiddagsmad, som forældrene på skift skal tage med.

  Alle børn skal have en eftermiddagsmadpakke med mandag til torsdag. Børnene hjælper med at dele madpakker ud til hinanden.

  Om fredagen får børnene boller og frugt til eftermiddagsmad, som forældrene på skift skal tage med.

  Vi får frokost fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde ind til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Vuggestuen Solsikkens evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 12. april 2024