Gå til hovedindhold

Vuggestuen Forteleddet

Velkommen til Vuggestuen Forteleddet. Vi er en lille vuggestue med et helhedsorienteret fokus på barnet!

Indgangsdør til vuggestuen
 • Læs op

Indhold

  Vi er en lille vuggestue med 26 børn fordelt på to stuer. 

  I det daglige har vi meget fokus på børnenes relationsdannelser og selvstændighedsudvikling. Vi har også fokus på børns tidlige sprog i alle dagens aktiviteter.

  Vi er meget ude med børnene og arbejder med temaet "fra jord til bord", dvs. vi sår, planter og høster. Hver uge har vi også små grupper af børn på tur, enten gå-tur, klapvognstur eller i ladcykler.

  Inden børnene skal starte i børnehave, retter vi fokus på at gøre børnene klar til børnehavelivet, dvs. deres sproglige udvikling så de kan give verbalt udtryk for egen behov, selvhjulpenhed i forhold til fx at tage tøj af og på, samt at de så vidt muligt ikke bruger ble og sut.

  Læs mere om Vuggestuen Forteleddet i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Ulrich Holstein på mail: evh@aarhus.dk eller tlf:  51 68 23 07

  Kontakt stuerne på tlf:
  Solen: 41 87 42 49
  Stjernen: 41 87 42 48

  Sådan ser her ud

  Vuggestuen Forteleddet er indrettet med to stuer, hvor børnene er tilknyttet en bestemt stue: Solen eller Stjernen. 
  Vuggestuen er dog et åbent hus, hvor børnene må benytte alle faciliteter, og vi har udover stuerne også et fælles motorikrum.

  Vi har en fælles legeplads, som er indrettet til at udfordre og udvikle børnenes forskellige alderstrin og behov.

  Fordelen ved at være en lille institution med 26 børn, er at alle personalerne kender alle børn i huset, og vi er alle meget sammen på legepladsen.

  Forrige Næste

  I det daglige har vi forskellige aktiviteter, som både er voksenbestemte pædagogiske aktiviteter og børneinitierede aktiviteter. 
  Vi har både aktiviteter inde og har aktiviteter ude på legepladsen, og der er ofte små grupper på tur i nærområdet.

  I løbet af året har vi flere traditionelle arrangementer, som fastelavn for børnene samt sommerfest og julefest for børn og forældre.
  Vi har fokus på at børnene får kendskab til traditioner med fokus på læring og indhold for de ældre børn og fokus på det tryghedskabende for de mindste, fx når de ser julemanden for første gang, når han kommer på besøg i vuggestuen.

  DAGENS AKTIVITETER

   

  Kl. 6:30 - 9:00

  Vi åbner oftest ude men kan også være inde, hvor vi har pædagogiske aktiviteter med børnene samlet. Børnene kommer på deres stuer mellem kl. 7.45 og kl. 9.

  Kl. 9:00 - 10:30

  Vi har samling på stuerne, hvor børnene spiser formiddagsmad. Vi synger sange, øver navne på de nye børn, og der kan være informationer om dagens aktiviteter til de ældste børn. Herefter har vi pædagogiske aktiviteter inde eller ude. Ofte er der en lille gruppe børn, som skal på tur, enten en gåtur, klapvognstur eller med el-cykel.

  Kl. 10:30

  Børnene får frokost på stuerne. Vi får mad fra cateringfirmaet Monas.

  Kl. 11.00 - 14:00

  De børn, der sover én gang om dagen, bliver puttet efter frokost. De børn, der har sovet en formiddagslur eller ikke sover mere, er samlet på en af stuerne og leger børnebestemte lege eller voksenbestemte pædagogiske aktiviteter.

  Kl. 14:00

  Børnene er vågnet efter deres middagslur og får deres eftermiddagsmadpakker.

  Kl. 15:00 - 17:00 (mandag og fredag kl. 16:30)

  Alle børn er oftest på legepladsen.

  Til formiddag spiser børnene medbragt formiddagsmad, når vi holder samling kl. 9.

  Kl. 14 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmadpakke.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Vuggestuen Forteleddets evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 24. april 2024