Gå til hovedindhold

Risskov Børnehus

Velkommen til Risskov Børnehus. Vi prioriterer musik, kreativitet og udeliv, samt at alle børn oplever at være en del af fællesskabet!

musik på legepladsen
 • Læs op

Indhold

  Risskov Børnehus er en integreret institution med 17 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn fordelt på tre grupper, som er Basserne, Noderne  og Trommerne. 

  I Risskov Børnehus er det vigtigt for os at skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer af høj kvalitet, hvori alle vores børn trives og anderkendes, og hvor vores forældre oplever tryghed og bliver inddraget.

  Vi prioriterer overgangen mellem stuerne med fokus på barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Når Basserne er ca. 2, 5 år rykker de til Noderne og når de bliver ca. 4 år rykker de til Trommerne. Vi samarbejder på tværs af stuerne og har fokus på at gøre overgangen tryg for børnene, så børnene er klar til det.

  Vi prioriterer børnenes sproglige udvikling gennem musik, sang og bevægelse og kreativitet har også en stor plads i vores hus, bl.a. i vores værksted, hvor børnene saver, hamrer søm i og maler.

  Læs mere om Risskov Børnehus i vores velkomstpjece (pdf)

  Link til artikel om Risskov Børnehus i Lokalavisen (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Betina Groth Bonde på mail: bgbe@aarhus.dk eller tlf: 41 89 09 80

  Kontakt stuerne på tlf:
  Basserne: 41 85 46 22
  Noderne: 41 85 46 17
  Trommerne: 41 87 25 85

  Sådan ser her ud

  Risskov Børnehus har udover de tre grupperum, hvor Basserne, Noderne og Stortrommerne holder til, også:

  • et motorikrum,
  • et sprog- og sanserum,
  • et værksted,
  • et pædagogisk køkken.

  Udenfor har vi for nyligt fået indrettet vores legeplads i to sektioner, hvor en er indrettet med klatrestativ, gynge og rutsjebane til de yngste og en sektion med klatrestativ, gynger og rutsjebane til de ældste børn.
  Vi har desuden udgang til fælles bålplads, som vi ofte benytter til at lave bålmad.

  Forrige Næste

  I Risskov Børnehus er børnene i tre aldersopdelte grupper, som hver især har deres aktiviteter i løbet af dagen/ugen.

  Vi har også forskellige fælles arrangementer og traditionsrige aktiviteter i løbet af året: Vi har en sommerfest og en julefest, som er for børnene og forældre, og vi har fester kun for børnene, som fx fastelavn, halloween og julefrokost.

  Derudover har vi tradition for at holde en festlig afslutning for de kommende skolebørn.

  Fra januar hvert år sætter vi ekstra fokus på de kommende skolebørn og arbejder med børnenes skoleparathed ud fra flere forskellige parametre, som fx selvhjulpenhed, robusthed, evne til at modtage kollektive beskeder og vente på tur, aflæse andre osv.

  Vi har ligeledes en del aktiviteter i samarbejde med Risskov Dagtilbud og Risskov Skole for at gøre børnene så skoleparate som muligt.

  DAGENS AKTIVITETER

  Kl. 6:30

  Vi åbner hos Noderne og tilbyder indtil kl. 7.15 morgenmad, som er havregrød, frugt og rugbrød/knækbrød med smør. Børnene kan vælge mellem forskellige rolige aktiviteter, fx historielæsning, puslespil og tegning.

  Kl. 8:00

  Vi rykker stille og roligt ind på stuerne og leger, mens flere børn modtages. Personalet prioriterer højt at få sagt goddag til både børn og forældre. 

  Kl. 9:00

  Basserne spiser medbragt frugt til formiddagsmad.

  Kl. 9:00 - 9:30

  Vi holder samlinger, hvor vi synger, danser, læser, taler om vejret og hvad der optager børnene. Samlingen er en vigtig og meningsfuld aktivitet, hvor børnene bliver styrket i deres evne til at fortælle og stå frem i en større forsamling, lytte til hinanden og vente på tur. Samlingen er også et tidspunkt, hvor børnene orienteres om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

  Kl. 9:30 - 11:00

  Grupperne laver tematiserede aktiviteter i de forskellige aktivitetsrum, vi har, som er motorikrummet, sprog- og sanserummet og værkstedet og nogle går/cykler med ladcykler på tur i nærområdet.

  Kl. 10:30

  Basserne spiser frokost, som vi får leveret af cateringfirmaet Monas. Børnene skiftes til at hjælpe med at dække bord og sige værsgo.

  Kl. 11:00

  Noderne og Trommerne spiser frokost. Børnene skiftes til at hjælpe med at dække bord og sige værsgo.

  Kl. 12:00 - 13:30

  Det er sovetid for de yngste børn i Børnehuset. Alle andre børn leger på legepladsen.

  Kl. 13:30 - 14:30

  Alle børn spiser deres medbragte eftermiddagsmadpakker inde eller ude.

  Kl. 14:30 - 17:00 (mandag og fredag kl. 16:30)

  Vi har pædagogiske aktiviteter inde eller ude.

  Vi har altid fokus på samtale mellem børn og voksne, når vi spiser.
  Vi ser desuden alle måltider som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene er deltagende og øver sig, fx i at dække bord, hælde vand op, smøre mad, sende fadet videre til de andre osv.

  Basserne skal have frugt med til formiddagsmad kl. 9.

  Alle børn skal medbringe eftermiddagsmadpakke.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas. 
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Risskov Børnehus' evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 3. april 2024