Gå til hovedindhold

Damhuset

Velkommen til Damhuset. Vi prioriterer fællesskabet, grundighed og at det er et rart sted at lære og være!

Det gamle administrationsbygning binder Åkanden og Dunhammeren sammen til ét stort Damhus
 • Læs op

Indhold

  Damhuset er en integreret institution med fire vuggestuer og fire børnehavestuer med to pædagoger på hver stue og 10-12 medhjælpere fordelt på stuerne.

  Damhusets værdier er: nærvær, omsorg, fællesskab, respekt, troværdighed og engagement. Vi prioriterer nærvær og omsorg højt, da vi herigennem støtter barnet bedst muligt i sin helhedsudvikling, herunder selvfølelse og selvværd.

  Omsorg, tid til nærvær, hensyn til barnets behov og masser af frirum til leg; voksenstyret og børnenes egen leg, er vores grundlæggende fokus.

  I Damhuset er det rart at være barn, og vi har fokus på barnets udvikling ved at skabe rum til legen og det sociale liv i børnefællesskaberne. 

  "Et menneske kan leve uden sit syn,
  en blind er også et menneske.
  Men hvis man ikke bliver set,
  så er man ingenting."
  (citat: Per Olov Enquist)

  Læs mere om Damhuset i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Pia Vangkilde på mail: piavan@aarhus.dk eller tlf: 21 34 34 86

  Kontakt stuerne på tlf: 
  Løvfrøerne: 21 34 34 89
  Salamanderne: 21 34 34 88  
  Rødglenterne: 41 85 55 11
  Haletudserne: 21 34 34 91
  Vandlopperne: 21 34 34 92
  Dafnierne: 41 85 95 81
  Dansemyggene: 21 34 53 25
  Guldsmedene: 21 45 33 70

  Sådan ser her ud

  Damhuset er en stor integreret institution normeret til 128 børn, i øjeblikket med fire vuggestuer og tre børnehavestuer. 
  Stuerne er fordelt i to fløje: Åkanden og Dunhammeren. Børnene er opdelt stuevis, og indimellem laver børnene aktiviteter på tværs af alder og stuer.

  Vi har gode fysiske rammer både inde og ude, så det følger vores pædagogiske grundsyn, at børnene skal have mulighed for at bevæge sig og udforske verden både kropsligt og sanseligt. 

  Indenfor har vi mange rum med muligheder for forskellige aktiviteter: kreative værksteder, motorikrum, pædagogisk køkken og nicher hvor børnene kan lege i mindre grupper.

  Udenfor har børnene mulighed for forskellige motoriske aktiviteter, fx: cykle, gynge, snurre rundt, klatre i træer, gå på trapper og bakker, lave bål.
  Vi prioriterer diversitet på legepladsen og har både blomstereng, frugttræer og bærbuske, som vi nyder høsten af.

  Forrige Næste

  Vi har fire stuer med vuggestuebørn: Vandlopperne, Haletudserne, Dafnierne og Dansemyggene samt tre stuer med børnehavebørn: Salamanderne, Rødglenterne og Løvfrøerne.

  I Damhuset lægger vi vægt på at skabe en god og tryg atmosfære for børnene med både voksen- og børneinitierede lege, aktiviteter og ture.
  En typisk dag i Damhuset er fokus på læringsmiljøet og krav samt udfordringer til det enkelte barn/børnegruppe.

  I løbet af året har vi forskellige traditioner og tilbagevendende begivenheder:
  I foråret laver de kommende skolebørn en cirkusforestilling, vi fejrer Damhusets fødselsdag, vi holder fastelavnsfest, og i sensommeren holder vi høstfest.

  Vi har juletraditioner som fx: julehygge, julegudstjeneste, luciaoptog samt at lede efter julemanden.

  Hver fredag i vinterhalvåret har vi fælles morgensang for hele huset.

  Nedenfor kan I se dagsrytmen i Damhuset:

  Vuggestuens formiddag

  Kl. 6:30 - 9:00

  Vi åbner og tager imod alle børnene, som de kommer. Vi fordeler os på stuerne fra kl. 8 og leger, læser og kommer stille i gang med dagen.

  Kl. 9:00 - 9:30

  Vuggestuebørnene får frugt og vand. Vi holder samling med forskelligt pædagogisk indhold, fx sange og dialog.

  Kl. 9:30 - 10:30

  Vuggestuerne har aktiviteter og leg inde og ude i mindre grupper.

  Kl. 10:30 - 12:00

  Vuggestuebørnene spiser frokost og leger lidt, inden de bliver puttet til middagslur.

  Børnehavens formiddag

  Kl. 6:30 - 8:00

  Vi åbner og tager imod alle børnene, som de kommer, og vi prioriterer en stille start på dagen med leg og læsning. 

  Kl. 8:00 - 10:30

  Vi fordeler os på stuerne og har aktiviteter og leg inde og ude. Vi har en ugeplan med faste turdage og aktiviteter på tværs.  

  Kl. 10:30 - 12:00

  Børnehavestuerne holder samling kl. 10.30, hvor de har højtlæsning. To børn dækker bord sammen med en voksen, så der er klar til frokost kl. 11.

  Eftermiddagen i Damhuset

  Kl. 12:00 - 14:00

  Udeliv på legepladsen for alle de børn, der ikke sover middagslur.

  Kl. 14:00 - 15:45

  Børnene får deres eftermiddagsmadpakker på stuerne og leger bagefter inde og ude.

  Kl. 15:45 - 17:00 (MANDAG OG FREDAG 16:30)

  Børnene samles indenfor eller på legepladsen og afslutter dagen i Damhuset.

  I Damhuset vægter vi, at måltiderne giver grobund for et godt socialt samvær og fællesskab, og børnene inddrages så vidt muligt i de praktiske aktiviteter omkring måltidet.

  Vuggestuerne har samlinger fra kl. ca. 9-9.30, hvor de får frugt, som forældrene skal have med.
  Børnehavestuerne holder samlinger hver dag fra kl. ca. 10.30, og imens dækker to børn bord sammen med en voksen, så det er klar til frokost kl. 11.

  Alle børn skal medbringe en eftermiddagsmadpakke.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde sig til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om hvad vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Damhusets evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 11. april 2024