Gå til hovedindhold

Børnehuset Alsvej

Velkommen til Børnehuset Alsvej. Vi prioriterer fællesskabet, og at der er plads til alle!

Børnehuset Alsvej set udefra
 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Alsvej er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.
  Vi har fokus på børnenes sociale udvikling og deres venskaber, og vi lægger vægt på, at forskellighed er en styrke både blandt børn, forældre og personale.

  Vi har fokus på kreative, musiske og motoriske aktiviteter, med inddragelse af alle læreplanstemaerne med aktiviteter som bål, udeliv osv.
  To gange årligt har vi tema-uger i hele huset, hvor alle børnene fordyber sig i et emne, det kan fx være høstuge, kunstuge eller OL.

  Børnehuset Alsvej vægter at tilgodese, at børnene kan fordybe sig i aktiviteter og leg med jævnaldrende venner. Børnene er tilknyttet mindre grupper i løbet af ugen i henholdsvis vuggestuen og børnehaven, og vi prioriterer, at søskende har mulighed for at være sammen. 

  Det er vigtigt for os, at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver tryg for både børn og forældre, så den gode trivsel og arbejde videregives til børnehaven. 

  Læs mere om vuggestuen i Børnehuset Alsvej i vores velkomstpjece (pdf)

  Læs mere om børnehaven i Børnehuset Alsvej i vores velkomstpjece (pdf)

  Kontakt pædagogisk leder Glenn Toft Harborg på mail: hgt@aarhus.dk eller tlf: 20 53 36 47

  Kontakt stuerne på tlf:
  Vuggestuen: 29 20 93 30 
  Fidusen: 20 59 24 55
  Heldige Helte:20 53 36 46

  Sådan ser her ud

  Børnehuset er en gammel villa, der er blevet renoveret om til daginstitution.

  I vuggestuen er der fælles garderobe og to grupperum. Vuggestuebørnene har  egen legeplads med sandkasse, klatrestativ, gynger og bakket terræn. Vuggestuens børn benytter ofte også børnehavens legeplads, hvor de får mulighed for andre motoriske udfordringer samt mulighed for at mødes med større søskende.

  I børnehaven er der en stor fælles garderobe, tre grupperum og et motorikrum, hvor børnene har mulighed for rollelege samt et interaktivt gulv, med mulighed for læring indenfor sprog, motorik og samarbejde.
  Børnehavebørnene har en fælles legeplads med frugttræer, bålplads, overdække til udespisning, klatrestativ, cykelsti, sandkasse og uderum.

  Forrige Næste

  I vuggestuen er der 24 børn og i børnehaven 50 børn.

  Vuggestuen er opdelt i to grupper, som er opdelt om formiddagen: Larverne for de 0-2 årige børn og Sommerfuglene for de 2-3 årige.

  Børnehaven er opdelt med en kombineret struktur, hvor børnene 3 formiddage om ugen er opdelt i to familiegrupper (Heldige Helte og Fidusen) og 2 formiddage om ugen i aldersopdelte grupper (yngste, mellemste og ældste).
  Den kombinerede struktur giver i familiegrupperne de yngste børn mulighed for at lære af de større børn og de store lærer at tage hensyn til de yngste.
  I de aldersopdelte grupper er der aktiviteter med mere fokus på den aktuelle aldersgruppe.
  I februar hvert år starter vi fx skoleklub, for de børn der skal i skole efter sommerferien.

  I hele huset har vi månedens sang og rim, som vi synger/siger, når vi holder samling.

  Vi har også forskellige årlige begivenheder og traditioner for hele børnehuset:
  Børnehuset Alsvejs fødselsdag, fastelavn, sensommerfest og juelfest. Derudover har vi temauger, som fx. OL.

   

  DAGENS AKTIVITETER

  Vi er ét hus, men vores dagligdag er opdelt lidt forskelligt alt efter vuggestue eller børnehave.

  I vuggestuen er hverdagen således:

  Kl. 6:30 - 7:30

  Vi åbner op i vuggestuen for både vuggestuebørn og børnehavebørn, men døren til børnehaven er åben. Der er mulighed for morgenmad til kl. 7.30.

  Kl. 8:30

  Vi holder morgensamling i de to grupper, om fredagen holder vi fælles samling for hele vuggestuen. Børnene får rugbrød og frugt, mens vi synger, læser højt eller snakker om et emne.

  Kl. 9 - 10:30

  Vi har aktiviteter inde eller ude, både planlagte pædagogiske aktiviteter eller børneinitierede aktiviteter og en lille gruppe børn er på tur hver dag, enten med klapvogn eller ladcykler, så vi kan komme til skoven eller stranden.

  Kl. 10.30 - 13:30

  Børnene får frokost fra et cateringfirma kl. 10.30, og derefter bliver børnene puttet til middagslur. De børn, der har sovet om formiddagen får frokost og leger derefter inde eller på legepladsen med børnehavebørnene.

  Kl. 13.30 - 17:00 (MANDAG OG FREDAG 16.30)

  Børnene spiser eftermiddagsmadpakker fra kl. 13.30 og leger derefter oftest på legepladsen.

  I børnehaven er hverdagen således:

  Kl. 6:30 - 7:30

  Vi åbner op i vuggestuen for både vuggestuebørn og børnehavebørn, men døren til børnehaven er åben. Der er mulighed for morgenmad til kl. 7.30.

  Kl. 7:30 - 9:30

  Børnene kan være i børnehaven og lave børneinitierede aktiviteter.

  Kl. 9:30 - 11:00

  Børnene laver aktiviteter eller er på ture i deres familiegrupper eller aldersopdelte grupper. Aktiviteterne kan være forskellige forløb med fokus på forskellig læring og læreplanstema.

  Kl. 11:00 - 12:00

  I børnehaven holder vi samling inden børnene får frokost, det kan fx være sang eller højtlæsning for at skabe ro og god stemning inden måltidet. Børnene spiser frokost fra et cateringfirma.

  Kl. 12:00 - 13:30

  Børnene er som regel på legepladsen. Vores legeplads giver børnene god mulighed for udeliv og motoriske udfordringer.

  Kl. 13:30 - 16:00

  Børnene spiser eftermiddagsmadpakker på skift efter caféprincip, og alle rum i børnehaven er åbne for leg, så børnene vælger selv hvad og hvor, de vil lege.

  Kl. 16:00 - 17:00 (MANDAG OG FREDAG 16.30)

  Børnene leger samlet i vuggestuen.

  I Børnehuset Alsvej prioriterer vi måltiderne, som et tidspunkt, hvor vi kan skabe god dialoger. Børnene sidder med faste grupper og faste voksne, og strukturen gør, at det bliver en velkendt og tryg situation for børnene.

  Alle vuggestuebørn skal medbringe frugt til formiddagsmad til samling hver dag.

  Alle børn skal have en eftermiddagsmadpakke med, som de spiser på skift efter caféprincip i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.

  Til frokost får vi mad fra cateringfirmaet Monas.
  Kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn, og maden er tilpasset alder.

  Se Monas madplan

  Bestyrelsen i Risskov dagtilbud bakker op om Aarhus Kommunes sundhedspolitik som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kostråd.
  Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har besluttet følgende principper vedrørende fødselsdage:

  - Fødselsdage der afholdes i afdelingen skal så vidt mulige være sukkerfrie.
  - Der opfordres til, at fødselsdage der afholdes i hjemmet, så vidt muligt er sunde og sukkerfrie.
  - Når et måltid erstattes ved en fødselsdag i hjemmet skal overstående principper tænkes ind i fødselsdagen.
  - Hver afdeling kan udarbejde egen sukkerpolitik/sundhedspolitik, som angiver hvorledes afdelingen i praksis udmønter ovenstående princip om, at arrangementer så vidt muligt skal være sukkerfrie.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

  Samarbejde med forældre i alle afdelinger i Risskov Dagtilbud

  Vores samarbejde med forældre går gennem dialog for herved at finde frem til, hvordan vi i fællesskab kan styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For os betyder:
  Trivsel: at opleve tillid og tryghed
  Læring: ved lærerig leg og legende læring
  Udvikling: at lære af i går, leve i dag og glæde os til i morgen
  Dannelse: at opleve at kunne og at skabe samt fællesskab og samhørighed

  Vi taler sammen med forældre i hverdagen, når barnet bliver afleveret og hentet, og vi taler sammen under rammesatte samtaler: 

  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er mellem 9 og 14 mdr.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 2 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler lige før barnet fylder 3 år.
  - Vi afholder opstartssamtaler i børnehaven, når barnet er 3 - 3,4 år.
  - Vi afholder gruppesamtaler, når barnet er 4 år.
  - Vi afholder overgangssamtaler, når barnet er 5 - 6 år.

  Gruppesamtaler er møder med fokus på pædagogiske temaer, som vedrører den eksakte børnegruppe og er et rum, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab kan drøfte temaerne.

  Hver afdeling har deres egen procedure for barnets opstart, hvilket I ofte bliver introduceret til inden barnet starter eller ved opstartssamtalen.

  Citater fra forældre i Risskov Dagtilbud:

  "Som forælder til et barn i en daginstitution under Risskov Dagtilbud oplever jeg et højt fagligt niveau og fokus på, at børnene trives."
  (Stinne T. Frederiksen)

  "Sofie elsker sin vuggestue og løber altid personalet i møde med et stort smil. Vi møder glade, opmærksomme voksne, der altid har en anekdote og god tid til en ordentlig overlevering, så vi er trygge og glade for at sende hende afsted hver dag."
  (Lea T. Greve)

  Se mere i vores dagtilbudspjece til forældre (pdf)

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Læs mere om vores forældreråd og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med:

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os.
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger i dagtilbuddet, med fokus på at skabe gode børnemiljøer og læringsmiljøer, hvor positive relationer og leg kan udfoldes.
  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel samt mere om Risskov Dagtilbuds pædagogiske grundlag og vores fælles pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Læs Børnehuset Alsvejs evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan via dette link (pdf)

  Sidst opdateret: 3. april 2024