Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Risskov Dagtilbud består af 10 afdelinger: 6 integrerede institutioner, 1 børnehave og 3 vuggestuer.

børn danser på en stue
 • Læs op

Indhold

  Velkommen til Risskov Dagtilbud!

  I Risskov Dagtilbud har det at være barn en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn.

  Det er vigtigt for os, at det enkelte barn føler sig set og forstået og oplever, at det er en del af et fællesskab med deltagelsesmuligheder for alle. 
  Nærvær, omsorg og tryghed er vores udgangspunkt i alle afdelinger med fokus på at skabe gode læringsmiljøer, hvor positive relationer og kreativitet kan udfoldes.

  Vi lægger vægt på at have en anerkendende tilgang til hinanden – til børn, forældre og personale, og vi ønsker, at børnene oplever glæde ved at være en del af et fællesskab samt lærer at begå sig i fællesskabet.
  Vi støtter op om, at alle er en del af både større og mindre børnefællesskaber, der kan understøtte barnets leg, læring, udvikling og venskaber.

  I alle dagens gøremål arbejder vi med udgangspunkt i vores fælles formulerede pædagogiske læreplan, herunder vores fokus på leg, dannelse og børneperspektiver, læring og læreplanstemaer, børnemiljø, forældresamarbejde osv. 

  I det daglige tager vi ofte på ture i nærområdet, og de fleste afdelinger ligger tæt på skov eller strand eller kan komme dertil med vores ladcykler.

  Vi samarbejder med forældre i den daglige kontakt i hverdagen samt ved forskellige rammesatte samtaler og møder, herunder med forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen.
  Vi samarbejder med Risskov skole og Strandskolen, og vi tager på besøg og deltager i aktiviteter for kommende skolebørn.

  I dagtilbuddet arrangerer vi fælles aktiviteter for de større vuggestuebørn, og for de kommende skolebørn har vi hvert forår fælles aktiviteter fx i springhallen, Kattegatcentret eller andre udflugtsmål.
  Vi har fælles fokus for børnene i dagtilbuddet og vores ressourcegrupper mødes på tværs af afdelingerne og udveksler teoretisk viden og erfaringer samt planlægger fælles tiltag, fx med fokus på børnenes sproglige og motoriske udvikling. 

  I perioder med forventet lavt fremmøde har vi fællespasning i en af dagtilbuddets afdelinger.

  Sidst opdateret: 2. april 2024